La Salette

La Salette

La Sallette, Frankrijk
Mariaverschijning op 19 september 1846
Aan Melanie Matthieu en Maximin Giraud

La Salette is een klein alpendorpje op 1800 meter hoogte en bedevaartsoord in de gemeente La Salette-Fallavaux,gelegen in de Franse Dauphine in het departement Isère in bisdom Grenoble ca. 75 km ten zuidoosten van Grenoble. Te bereiken via een weg van 15 km vertrekkend uit Corps, aan de route Napoléon (N85), dit is de weg van Grenoble naar Gap. Zestien jaar ervoor was Maria in Parijs verschenen aan de novice Catherine Labouré. Twaalf jaar later zal ze verschijnen aan Bernadette Soubirous in Lourdes.
In het jaar 1846 was er in La Salette een door de rooms-katholieke kerk erkende verschijning van Maria aan twee herderskinderen: Melanie Calvat bijgenaamd Mathieu en Maximin Giraud bijgenaamd Mémin.
De congregatie van de Salettijnen dankt haar naam aan Onze Lieve Vrouwe van Salette.

Geschiedenis
Vlakbij Grenoble ligt het dorpje La Salette tussen de bergen van de Franse Alpen. Op 19 september 1846 hoedden de 14-jarige Melanie Matthieu en de 11-jarige Maximin Giraud hun schapen. In de heldere middagzon zien zij onverwacht een helder licht in een groot ravijn onder hen. Met verbazing kijken de kinderen in het licht en zien in het midden ervan een Schitterende Dame die huilde. De kinderen komen dichterbij zover als ze durven. De Dame roept hen: "Kom tot mij, lieve kinderen. Wees niet bang. Ik ben gekomen om jullie iets heel belangrijks te vertellen." De kinderen merken op dat de Dame erg verdrietig is. Zij draagt een helder stralend kleed, versierd met parels en een goudkleurige dekkleed. Om haar hoofd heeft zij een krans van rozen. De verschijning heeft een halssierraad met een crucifix met een hamer aan de ene zijde en een nijptang aan de andere zijde.
Melanie vertelde het volgende: "Toen ik vanaf een heuveltje gezien had, dat onze koeien rustig in de weide stonden, ging ik terug naar beneden en klom Maximin omhoog. Toen zag ik plotseling een prachtig helder licht, veel mooier dan de zon.  In dat licht zag ik een hele mooie prachtige vrouw. De mooie vrouw stond op en zei: Kom dichterbij kindertjes, wees niet bevreest, ik ben hier om jullie een groot nieuws te vertellen." In alle glorie van haar verschijning viel de kinderen één ding op: haar droefheid en tranen, die tijdens de verschijning over haar wangen biggelden. De Heilige Maagd sprak aanvankelijk Frans tegen de kinderen, maar zij ging daarna over in het plaatselijk dialect. Met name spreekt zij over vloeken, het verzuimen van de zondagsplicht en de ongehoorzaamheid aan de wetten van God.  Indrukwekkend zijn haar woorden: "Als mijn volk zich niet aan God wil onderwerpen, word ik gedwongen de hand van mijn zoon te laten gaan." Hiermede bedoelt zij het einde der tijden. De bedompte houding, de vloeiende tranen en de woorden van de Heilige Maagd zijn de uitdrukking van haar bezorgdheid en toegenegenheid tot de mensen.
Een waterbron is ontdekt op de plaats van de verschijning en onverklaarbare fysieke genezingen. Verschillende blinden kregen hun gezichtsvermogen terug. Ook werden mensen met darmkwalen genezen dankzij het geneeskrachtige water.

Boodschappen
Er is wat mysterie rondom de boodschappen van La Salette. De algemeen geaccepteerde versie luidt: "Lieve kleine kinderen, Ik smeek contant tot mijn Zoon voor jullie allemaal. Zullen jullie niet luisteren naar de stem van jullie Moeder? Mijn moederlijke hart bloedt voor ieder van jullie. Ik houd van jullie! Lijdt niet te veel."
"Lieve kinderen, bekeer je tot God. Alleen in God is er werkelijke vrede, geluk en liefde. Alleen in God, op Zijn wegen en Zijn richtlijnen is geluk te vinden. God heeft jullie zes dagen gegeven om te werken, maar jullie nemen er zeven. Velen vloeken en ontheiligen Gods naam."
"Ik ben gekomen om jullie te waarschuwen voor een enorme hongersnood. Niets kan groeien zonder de genade van God. Als de oogst wordt vernield, realiseer je dat je dat zelf hebt veroorzaakt. Gods recht is liefde. Hij zal toestaan dat volwassenen boeten voor hun zonden door hongersnood. Jonge kinderen zullen thuis sterven. "Als Gods volk in Zijn Aanwezigheid en Zijn wegen opwekken, zullen de rotsen veranderen in koren en aardappelen zaaien zichzelf. Bid je gebeden, mijn kinderen, in de morgen en in de avond. Bidt meer. Bidt op zijn minst een Onze Vader, een Ave, elke dag dat je kunt. Vast en onthoud je, allemaal voor Gods liefde. God zal je belonen met gezondheid. Maak mijn woorden bekend aan de gehele wereld."
"nooit zullen jullie mij kunnen vergoeden, wat ik voor jullie heb gedaan". De Heilige Maagd vraagt om veel te bidden, om zo de wereld te redden. Zij vraagt bekering, gebed en boetedoening. Zij wijst op de genade van het rozenkransgebed en zij vraagt en smeekt: "laat u verzoenen met God". Tijdens de verschijning ontvingen beide kinderen onafhankelijk van elkaar een geheim, eerst Maximin, daarna Melanie.
Terwijl zij tot Maximin sprak, zag Melanie de Heilige Maagd prevelen, maar zij verstond niets van wat zij zei. Beide geheimen werden in 1851 op schrift gesteld onder kerkelijk toezicht en uiteindelijk in handen gesteld van paus Pius IX. Het aan Maximin gegeven geheim is nooit bekend geworden, hoewel dit bij Melanie wel gebeurde. Maximin stierf, zonder het geheim bekend te maken. Kardinaal Antonelli gaf er echter een afschrift van aan de Hertogin van Clermont-Tonnerre.
Maximin overleed op 40-jarige leeftijd op 1 maart 1875 in zijn geboorteplaats Corps. Melanie verbleef in verschillende congregaties in Frankrijk, Engeland en Italië. Zij stierf op 15 december 1904. Haar lichaam rust in Altamura (Italië). Binnen vijf jaar heeft de Kerk de verschijningen goedgekeurd.


http://www.marypages.eu/LaSaletteNL.htm
http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?t=show&id=1476
http://www.bedevaartweb.com/salette.htm