De Bron van het Geluk

Harmonie door gebed

DE VIJFTIEN GEBEDEN

geopenbaard door

ONZEN HEER JEZUS CHRISTUS

aan de HEILIGE BRIGITTA

in de kerk van Sint-Paulus te Rome.

Door het dagelijks verrichten van deze oefeningen draagt men in een jaar zoveel gebeden, Onze Vaders en Weesgegroeten op, als de goddelijke ZALIGMAKER slagen heeft doorstaan in zijn smartelijk lijden. In verband met deze openbaring heeft Jezus de

HEERLIJKSTE VERWACHTINGEN in het vooruitzicht gesteld voor personen die in geest van geloof en godsvrucht deze heilige praktijken zullen vervullen.

Aan de lezer:

Mijn welbeminde broeder,

Ik was ondergedompeld in de bitterste ervaring van het leven. Droefheid, ziekte, armoede en vertwijfeling onderdrukten mijn gemoed. Dan heb ik de openbaring van de H. Brigitta ter hand genomen; elke avond heb ik liefdevol de oefeningen gebeden en zie... mij leven werd op wonderbare wijze omgevormd. De Heer heeft mij overladen met troost, vreugde, geluk en weelde. Ellendige zondaar, mijn welbeminde broeder, wat Jezus voor mij heeft verwezenlijkt zal Hij ook voor U doen. Bid dagelijks de volgende oefeningen.

S. Foinard

(tekst overgenomen uit de belgische vertaling)
Hier vind u diverse gebeden, gerangschikt naar soort en tot wie ze gericht zijn. Probeer eventueel de zoekfunctie links in de menu-kolom om het door u gezochte gebed te vinden.

Indien u een gebed niet kunt vinden, of u mist een bepaald gebed dat u kent, laat het ons per e-mail weten of maak als geregistreerde bezoeker gebruik van de optie: