Morgengebed I

Korte aanroepingen:

Alles voor U, allerheiligst Hart van Jezus!

Ofwel:

Al mijn lief en leed van vandaag staat U ten dienste, Heer; maak er gebruik van.

 

Morgengebed I

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik

bedank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij me deze nacht hebt bewaard. Ik wijd U

toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit.

Ik draag U al de werken op, die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en

tot zaligheid van mijn ziel, en ik wil de aflaten verdienen die er aan verbonden zijn.

Ik maak het vaster voornemen, deze dag christelijk door te brengen, U, mijn liefderijke

Vader, niet te beledigen, en al mijn plichten goed te vervullen.

Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Engel

van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft

toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij Amen.

 

Door uw Onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel.

Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig

leven. Amen.

Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede

rusten. Amen.

 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.