Oefening van Hoop

Oefening van Hoop

Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van U te verkrijgen: de eeuwige zaligheid en alle genades die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop!