Dank na verkregen gunst

Dank na verkregen gunst

Heilige Antonius, roemrijke wonderdoener, vader van de armen en trooster van de bedroefden, die mij zo goed geholpen hebt en zo zorgzaam getroost: ik kniel neet voor uw beeld om u van harte te bedanken.

Wil mijn dank aanvaarden, tegelijk met het vaste voornemen om altijd te leven in liefde tot God en tot de naasten.

Heilige Antonius, blijf mijn zorgzame beschermer en verkrijg voor mij de eindgenade eens in de hemel te mogen komen, om er met u de lof te zingen van Gods grote barmhartigheid. Amen.