Heilige Martelaren van Gorcum

Heilige Martelaren van Gorcum   1572 (9 juli)

God, Gij hebt aan de Martelaren van Gorcum na hun goede strijd voor het Geloof de zegekrans geschonken die tot in eeuwigheid blijft. Omwille van hun verdiensten vragen wij U: geef ook ons de kracht om U, naar hun voorbeeld, trouw te zijn tot de dood, zodat ook wij de kroon des levens van U mogen ontvangen.

Door Christus onze Heer. Amen.