Heilige Engelbewaarders (2 oktober)

Heilige Engelbewaarders (2 oktober)

God, in uw ondoorgrondelijke voorzienigheid zendt Gij uw engelen om ons te bewaren. Verhoor ons gebed: schenk ons altijd hun bescherming en geef ons eens de vreugde eeuwig bij hen te zijn. Door Christus onze Heer. Amen.