Heilige Engelbewaarder

Heilige Engelbewaarder

Getrouwe metgezel, aan wiens zorg ik door God werd toevertrouwd, mijn beschermer en verdediger die nooit van mij wijkt, ik dank u voor uw trouwe liefde en voor de ontelbare weldaden die u mij bewezen hebt. Wanneer ik slaap, waakt u aan mijn zijde, in droefheid vertroost u mij, in neerslachtigheid beurt u mij op. U houdt mij af van het kwaad, u spoort mij aan tot het goede, en wanneer ik gezondigd heb, vermaant u mij tot boete om mij met God te verzoenen. Daarom smeek ik u, bewaar en bescherm mij in gevaren en help mij in bekoringen opdat ik nooit mag bezwijken. Draag mijn gebeden en goede werken aan God op en maak, dat ik in Gods liefde sterf om Hem voor eeuwig met u te danken. Amen.