Toewijding van het gezin aan de heilige Jozef.

Toewijding van het gezin aan de heilige Jozef.

Heilige Jozef, hoofd en verdediger van het heilig huisgezin, neem ook ons gezin onder uw bescherming. Wij kiezen u voor altijd tot onze vader, leidsman en patroon. Onder uw bescherming stellen wij ons met al wat wij zijn en hebben: onze ziel en ons lichaam, ons leven, onze gezondheid en al ons bezit; vooral bevelen wij u ons stervensuur aan.
Behoed ons voor alle gevaren, hinderlagen en valstrikken van onze zichtbare en onzichtbare vijanden. Sta ons voortdurend in alle wederwaardigheden bij. Wees onze troost in het uur van het lijden en onze hulp in het uur van de dood.
Spreek slechts ŽŽn woord tot onze Verlosser, die gij als kind op uw armen gedragen hebt, en tot uw bruid, de heilige Maagd, wier trouwe beschermer gij zijt geweest, en gij zult alle genaden verkrijgen die wij nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Bescherm ons als uw beminde kinderen, en wij beloven u deugdzaam te leven om uw bijzondere liefde waardig te zijn. Amen.