Gebed tot Maria (het 'Memorare')

Gebed tot Maria (het 'Memorare')

Gedenk, lieve Moeder Maria, dat het nog nooit is gehoord, dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, uw bijstand inriep of uw voorspraak afsmeekt, onverhoord is gebleven. Daarom neem ik vol vertrouwen min toevlucht tot u, allerheiligste Maagd en moeder, en kniel ik bij u neer, zuchtend onder mijn zonden. Moeder van het eeuwig Woord, wil mijn gebeden niet versmaden, maar aanhoor ze genadig en verhoor ze. Amen.