Gebed om vrede

Gebed om vrede

Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede.

Laat mij, waar haat is, liefde brengen.

Laat mij, waar wrok is, vergeving brengen.

Laat mij, waar tweedracht is, eenheid brengen.

Laat mij, waar dwaling is, waarheid brengen.

Laat mij, waar twijfel is, geloof brengen.

Laat mij, waar wanhoop is, hoop brengen.

Laat mij, waar duisternis is, licht brengen.

Laat mij, waar verdriet is, vreugde brengen.

Heer, maak dat ik er meer op uit ben te troosten dan getroost te worden, te begrijpen dan begrepen te worden, te beminnen dan bemind te worden.

Want door te geven, krijgen we;

door ons te vergeten, vinden we;

door te vergeven, wordt ons vergeven;

door te sterven, verrijzen we tot het eeuwig leven. Amen