Voor de Kerk

Voor de Kerk

God, oorsprong van de ware vrijheid, Gij wilt alle mensen tot ŽŽn volk maken, bevrijd van slavernij. Wij bidden U: laat uw Kerk tot grotere vrijheid komen om duidelijker aan de wereld te verschijnen als het alomvattend sacrament van uw heil en om voor de mensen een werkdadig teken te zijn van het mysterie van uw liefde.

Door Christus onze Heer. Amen.