Zevende gebed

Zevende gebed

Onze Vader,  Wees gegroet.

O Jezus, bron van onuitputtelijk erbarmen,
door een eindeloos gevoel van liefde gedreven, hebt Gij uw hart uitgestort in de kreet:
"Ik heb dorst!". Door dien drang naar de verlossing van het menselijk geslacht, bid ik U, mijn zaligmaker, in ons hart het verlangen op te wekken om in al onze daden de volmaaktheid na te streven en in ons wezen de lichamelijke begeerlijkheid en de aardse neiging uit te roeien.
Amen.