Zesde gebed

Zesde gebed

Onze Vader,  Wees gegroet.

O Jezus, beminnelijke vorst, voorwerp van al onze verlangens, overdenk de smarten die Gij hebt gevoeld toen de beulen U als een booswicht naakt op het kruis hebben genageld en verheven. Al uw vrienden en volgelingen hadden U verlaten behalve uw welbeminde
Moeder, die trouwvol U bijstond in uw doodstrijd; en uw leerling Johannes. Dan hebt Gij tot beiden uw heilzaam woord gesproken: "Vrouw ziedaar uw zoon. - Zoon ziedaar uw Moeder!".Ik smeek U, o mijn zaligmaker, door het lijdenszwaard dat het hart van uw heilige moeder heeft doorboord, U over mij te ontfermen in mijn lichamelijke en geestelijke nood en mij in al mijn beproevingen bij te staan, doch vooral in mijn laatste levensuur.
Amen.