Tiende gebed

Tiende gebed

Onze Vader,  Wees Gegroet.

O Jezus, begin en einde van al het bestaande,
de weg de waarheid het licht en het leven,
wees indachtig dat Gij voor ons in een afgrond van smarten waart gedompeld. Ten aanzien van dit eindeloos wee, leer mij in ware geest van naastenliefde, uw geboden te
onderhouden, uw geboden, O heer, die licht en gemakkelijk zijn, voor hen die U beminnen.
Amen.