Elfde gebed

Onze Vader,  Wees Gegroet.

O Jezus, onpeilbare diepte van barmhartigheid, ik smeek U, in de herinnering aan de wonden die U tot in het merg der beenderen en tot in de ingewanden hebben gepijnigd, trek mij, ongelukkige, uit den vloed mijner zonden. Verberg mij voor uw aanschijn in de opening van uw wonden totdat uw rechtvaardige toorn is verzoend.
Amen.