Dertiende gebed

Dertiende gebed

Onze Vader,  Wees Gegroet.

O Jezus, sterke onoverwinnelijke, onsterfelijke Koning, herinner U het leed dat Gij hebt
gevoeld toen al uw krachten van uw lichaam en ziel volledig waren uitgeput, zodat Gij het hoofd hebt neergebogen al prevelend: "Alles is volbracht !".Door deze totale uitputting smeek ik U, Heer Jezus, medelijden te hebben met mij in het laatste levensuur, als mijn hart zal beklemd zijn en mijn geest beneveld.
Amen.