Veertiende gebed

Veertiende gebed

Onze Vader,  Wees Gegroet.

O Jezus, enige zoon van God de Vader, glans en afstraling van zijn wezen, wees indachtig de laatste woorden die over uw aanbiddelijke lippen zijn gekomen: "Mijn Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest !" Uw Lichaam was gans verscheurd; uw Hart gebroken, en dan hebt Gij, in uw oneindige barmhartigheid om ons vrij te kopen, den geest gegeven.Door deze pijnlijke dood, smeek ik U, o Koning der heiligen, geef mij kracht om te weerstaan aan den duivel en aan het vlees, opdat ik moge verzaken aan de wereld om enkel nog in U te leven. Na mijn dood ontvang mijn ziel bij U terug.
Amen.