Vijftiende gebed

Vijftiende gebed

Onze Vader,  Wees Gegroet.

O Jezus, ware en vruchtbare wijnstok, herdenk het overvloedig verlies van uw heilig bloed dat Gij zo edelmoedig hebt uitgestort, zoals de wijntros onder de wijnpers.
Uit uw zijde met een lansstoot doorboord, vloeide er water en bloed, zodat er geen enkel druppel bloed in uw lichaam is gebleven.Als welriekende mirre werd dat aanbiddelijk Lichaam vernietigd; de levenssappen zijn er uitgevloeid en het merg uwer beenderen is uitgedroogd.Door uw bitter lijden en door het uitstorten van Uw kostbaar Bloed, O zoete Jezus, breng mijn hart een liefde wonde toe, opdat rouwmoedige tranen dag en nacht mijn wangen bevochtigen. Keer mij volledig tot U: dat mijn gebed U aangenaam weze en dat mijn hart voor U een voortdurende verblijfplaats worde.
Moge mijn leven zo verdienstelijk zijn dat ik bij mijn dood, uw paradijs moge ingaan om U eeuwig te loven en te aanbidden samen met de ontelbare koren van engelen en heiligen.
Amen.