Goedkeuring

Goedkeuring

Deze gebeden en de beloften die ermede verband houden, werden gedrukt te Toulouse in 1740 en werden uitgegeven door Eerwaarde Pater Jezuiet AdrienĀ  Parvilliers,
Apostolistisch Missionaris van het Heilige land, met goedkeuring en aanbeveling om deze te verspreiden.
Ten tijde van de Heilige Brigitta in de XIV de eeuw was de boekdrukkunst nog niet
uitgevonden. Men nam zijn toevlucht tot copiisten. Paus Urbanus VI moedigde deze aan
om de exemplaren der Openbaring van Sinte Brigitta te vermenigvuldigen. Deze werden
dan ook druk gevraagd door de vorsten, bisschoppen, universiteiten, kloosters en
bibliotheken. De boekjes met deze gebeden en beloften werden door een groot aantal
prelaten goedgekeurd, waaronder Zijne Eminentie Kardinaal Giraud van Kamerijk
(Cambrai) in 1845, en Monseigneur Floriant Aartsbisschop van Toulouse in 1863. De
verzameling waartoe deze gebeden behoorden, werd goedgekeurd en aanbevolen door
Zijne Heiligheid Paus Pius IX, op 31 mei 1862, en tenslotte het groot Congres van
Mechelen, op 22 augustus 1863.

De bezoekers van de Basiliek te Rome kunnen nu nog hetzelfde kruisbeeld zien; in
natuurlijke grootte en gebeeldhouwd door Petrus Cavalini voor hetwelk de Heilige Brigitta geknield was. Ook is nog zichtbaar het volgende opschrift in de Basiliek: "Pendentas, Pendente Dei Verba Accepit aure accepit at verbum corde Brigitta Deum. Anno jubilei MCCCL" hetgeen herinnert aan het wonder van de samenspraak tussen het kruisbeeld en Sinte Brigitta.