Tweede gebed

Tweede gebed

Onze Vader,  Wees Gegroet.

O Jezus, innige vreugde der engelen; onuitputtelijke bron van genot, wees indachtig de
schrik en de pijnen die U hebben overweldigd, toen de beulsknechten U als razende
leeuwen omringden en U als om strijd allerlei beledigingen, kaakslagen, kwetsuren en
onmenselijke folteringen toebrachten.Bij het overwegen van al deze kwellingen en dat ijzingwekkend leed, smeek ik U, o mijn Zaligmaker, mij van al mijn zichtbare en onzichtbare vijanden te bevrijden en mij door uw bescherming toegang te verlenen tot de eeuwige vreugde.
Amen.