De vier voornaamste Waarheden

De vier voornaamste Waarheden

  1. Er is één God.
  2. Er zijn drie goddelijke Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest
  3. God de Zoon is voor ons mens geworden en aan het Kruis gestorven.
  4. God loont het goede en straft het kwade.