De vijf geboden van de heilige Kerk

De vijf geboden van de heilige Kerk

Gij zult:

  1. De verplichte feestdagen vieren als Zondag.
  2. Op zondagen en verplichte feestdagen de heilige Mis bijwonen en geen verboden werk doen.
  3. Op onthoudingsdagen geen vlees gebruiken en op vastendagen vasten.
  4. Tenminste éénmaal per jaar biechten.
  5. In de Paastijd de heilige Communie ontvangen.