Koningin des hemels

Koningin des hemels (in de Paastijd)

Koningin des hemels, verheug u, alleluja.

Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja!

Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja!

Bid God voor ons, alleluja!

Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluja!

Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja!

Laat ons bidden

God, Gij hebt U gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus; wij smeken U: geef, dat wij door zijn Moeder, de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen.