Alomvattend gebed, toegeschreven aan paus Clemens XI

Alomvattend gebed, toegeschreven aan paus Clemens XI

Heer, ik geloof, maar laat mijn geloof sterker zijn; ik hoop, maar laat mijn hoop zekerder zijn; ik bemin, maar laat mijn liefde vuriger zijn; ik heb berouw, maar laat mijn berouw groter zijn. Ik aanbid U als mijn eerste begin; ik verlang naar U als mijn einddoel; ik dank U als weldoener te allen tijden; ik roep U aan als genadige beschermer.

Laat uw wijsheid mij leiden, laat uw gerechtigheid mij beheersen, laat uw goedheid mij troosten, laat uw macht mij beschermen. Heer, ik bied U mijn gedachten aan, opdat ze uitgaan naar U. Ik bied U mijn spreken aan, opdat het betrekking heeft op U. Ik bied U mijn daden aan, opdat ze niet afwijken van U. Ik bied U mijn lijden aan, opdat ik het draag om U. Ik wil al wat Gij wilt, ik wil omdat Gij wilt, ik wil zoals Gij wilt, ik wil zolang Gij wilt. Heer, ik bid U: verlicht mijn verstand, beweeg mijn wil, zuiver mijn hart, heilig mijn leven. Laat mij mijn vroegere zonden betreuren, toekomstige bekoringen verdrijven, kwade neigingen beteugelen, ware deugden beoefenen. Geef mij, goede God, liefde tot U, afkeer van mijn zondig-ik, zorg voor mijn medemens, onverschilligheid voor 's werelds goed. Laat mij erop bedacht zijn hogeren te gehoorzamen, lageren tegemoet te komen, vrienden te helpen, vijanden te sparen. Maak dat ik begeerten overwin door soberheid, hebzucht, door vrijgevigheid, lauwheid door vurige ijver. Leer mij verstandig zijn bij het geven van raad, standvastig bij gevaren, geduldig bij tegenslag, nederig bij voorspoed. Heer, laat mij aandachtig zijn in het gebed, matig in eten en drinken, ijverig in het vervullen van mijn taak, standvastig in mijn voornemen. Laat mij zorg hebben voor innerlijke zuiverheid, voor uitwendige bescheidenheid, voor een voorbeeldig gedrag, voor een geregelde levenswijze. Geef mij een voortdurende waakzaamheid om mijn natuur te beteugelen, uw genade te bewaren, uw wet te onderhouden en uw heil te verdienen. Leer mij hoe vergankelijk het aardse is, hoe groot het goddelijke, hoe kortstondig het tijdelijke, hoe duurzaam het eeuwige. Maar dat ik voorbereid ben op de dood, en bevreesd voor het oordeel, dat ik aan de hel ontkom en het paradijs verkrijg. Door Christus onze Heer. Amen.