Gebed tot de heilige Maagd Maria

Gebed tot de heilige Maagd Maria

O Maagd en allerheiligste Moeder Maria, ik heb nu uw welbeminde Zoon ontvangen, die u in uw zuivere schoot hebt mogen dragen, ter wereld brengen, voeden en in uw moederliefde omhelzen. Hem die u nu mag aanschouwen om voor altijd gelukkig te zijn, bied ik u nederig en vol liefde aan: neem Hem op in uw armen, schenk Hem de liefde van uw hart, biedt Hem aan de allerheiligste Drie-eenheid als hoogste hulde aan, tot groter eer en glorie van uzelf en tot heil van mij en van de gehele wereld. Liefdevolle Moeder, ik durf u vragen: verkrijg voor mij vergiffenis van al mijn zonden, overvloedige genade om Hem voortaan trouw te dienen en tenslotte de genade van volharding om Hem eens met u te kunnen prijzen en danken door alle eeuwen der eeuwen. Amen.