Liefde en aanbidding

Liefde en aanbidding

Jezus, mijn liefde, thans bezit ik U weer in mijn hart. Met diepe nederigheid aanbid ik U en vol innige blijdschap heet ik U welkom! Aanvaard mijn arm en nederig hart als uw eigendom voor eeuwig en schenk mij de volle rijkdom van uw liefde. Mijn Jezus, ik bied U al mijn doen en laten aan. Ik weet, dat het gebrekkig is en onvolmaakt en smeek U daarom: reinig het door uw genade, vul het aan met uw verdiensten, opdat het U behaagt en mij zelf tot heil en zegen strekt.

Laat mij blij en dankbaar zijn met U, Jezus, eeuwige blijdschap en bron van alle zaligheid. Al ben ik arm, U bent mijn rijkdom; al ben ik veracht, U bent mijn eer; al word ik bespot, U bent mijn roem; al word ik vervolgd, U bent mijn kracht; al vrees ik de dood, U bent mijn leven. U bent mijn alles: mijn rust en vrede, mijn hoop, blijdschap en eeuwig geluk. Amen.