Hoop en vertrouwen

Hoop en vertrouwen

In dit geloof sla ik mijn blik vol hoop en vertrouwen op tot U, Jezus, bron van alle goeds en gever van alle genaden. Jezus, eniggeboren Zoon van de eeuwige Vader, ik vertrouw op de hulp van uw genade. Laat uw almachtige genade in mij het goddelijk evenbeeld vernieuwen, waarnaar ik geschapen werd.

Gij hebt gezegd: ' Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt, heeft het eeuwige leven'. Op dit woord stel ik al mijn vertrouwen;' ik hoop de goederen van de Heer te aanschouwen in het land van de levenden'.(Ps 27,13.)

Moge het vuur van de goddelijke liefde ook mijn hart doen ontvlammen, opdat ik U mijn Heer en mijn God, met oprechte liefde mag ontvangen. Schep in mij een nieuw en zuiver hart, dat U voortaan trouw en standvastig bemint. Vervul mij door deze heilige communie met uw liefde, zodat ik U meer en meer mag beminnen en mijn naaste om U. Amen.