Geloof en aanbidding

Geloof en aanbidding

Mijn Heer en mijn God, eeuwige Waarheid, ik geloof al wat U ons mensen heeft willen openbaren. Uit Maria, de onbevlekte Maagd, hebt U willen geboren worden en door uw dood aan het Kruis hebt U ons uit de zonde verlost. Ik geloof dat U de weg, de waarheid en het leven bent, door wie alleen wij toegang vinden tot de Vader. Ik belijd ook uw wezenlijke tegenwoordigheid in dit heilig sacrament van uw liefde, waarin U met godheid en mensheid, werkelijk en zelfstandig onder broodsgedaante verborgen, bij ons woont om onze zielen te voeden tot het eeuwige leven. In ootmoed aanbid ik U als mijn Heer en God!

Jezus, wonderbaar is de liefde, die uw hart bewoog om U zo innig met ons zondige schepsels te verenigen; wonderbaar is uw wijsheid, die, om dit doel te bereiken, een middel vond dat alle begrip van stervelingen te boven gaat. Onder de gedaante toch van brood verbergt Gij uw godheid en mensheid, opdat wij door de glans van uw majesteit niet worden verblind en opdat Gij zou kunnen binnenkomen in onze ziel om ze te verheffen tot uw godheid en ons waardig te maken voor het eeuwig geluk bij U in de hemel. Dank voor uw liefde! In alle nederigheid van mijn hart en met een vast geloof aanbid ik U in dit onbegrijpelijk geheim. Voor uw almacht is niets onmogelijk; zij vermag meer dan alle onzichtbare en zichtbare schepselen, hetzij in de hemel hetzij op aarde, kunnen begrijpen.

Amen.