Smeekbeden

Smeekbeden

Liefderijkste Jezus, zegen mijn ouders en naastbestaanden, mijn vrienden en weldoeners, allen aan wie ik dankbaarheid en gebed verschuldigd ben, en hen die zich in mijn gebeden hebben aanbevolen of die mij in hun gebed indachtig zijn. Neem hen allen onder uw almachtige bescherming en wend uw aangezicht niet van hen af. Geef hun licht en troost in alle aangelegenheden van hun leven. Versterk hen in nood, strijd of tegenspoed, bewaar hen in het geloof en de deugd van geduld. Zegen hen allen in dit leven, vervul hun wensen, indien hun dit zalig is, en leid hen na het lijden van dit leven tot geluk van de eeuwige zaligheid.

Zegen ook, algoede Jezus, de bischoppen en priesters van uw Kerk, opdat zij volgens uw geest leven en uw volk voorgaan, opdat zij de offers van hun plicht en hun kruisen geduldig brengen en voor allen een licht mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw heilige Naam. Verleen ons vrede en rustige tijden; laat ons U trouw dienen en uw zegeningen voortdurend deelachtig worden. Ontferm U ook over de lijdende zielen in het vagevuur, in het bijzonder over mijn naastbestaanden, vrienden en weldoeners. Bied, Jezus, voor hun zonden en nalatigheden, het allerkostbaarste offer van uw lijden en sterven aan de Vader aan, tot hun volledige zuivering, opdat zij het gezelschap van de heiligen waardig worden in de eeuwige vreugde van uw glorie. Amen.