Verzuchtingen tot de allerheiligste Verlosser

Verzuchtingen tot de allerheiligste Verlosser

Ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, red mij. Bloed van Christus, verblijd mij. Water uit de zijde van Christus, sterk mij. O goede Jezus, verhoor mij. In uw wonden, verberg mij. Laat mij niet van U gescheiden worden. Tegen de boze vijand, bescherm mij. In het uur van mijn dood, roep mij en laat mij tot U komen om met uw heiligen U te loven in de eeuwen der eeuwen. Amen.