Voorbereidende communiegebeden

Voorbereidende communiegebeden

met ziekencommunie

De communiegebeden kunnen ook thuis gebruikt worden als een verwijderde voorbereiding en dankzegging van de heilige communie tijdens de viering van de Eucharistie.

Voorbereiding

'Komt allen tot Mij, die belast en beladen zijt, en Ik zal u verkwikken.'

Met vreugde, Heer, verneem ik die woorden uit uw mond. Ik dank U daarvoor! Zij geven mij moed en vertrouwen om naar U toe te gaan met de teleurstelling, mijn fouten en gebreken. Ik vraag U vergiffenis. Zuiver mij en heilig mij om U eerbied en liefde te mogen ontvangen. Amen.