Voor hen die voor mij zorgen

Voor hen die voor mij zorgen

Heer, ik bid voor hen die voor mij zorgen. Zij beginnen een nieuwe dag zoals ik. Geef hun ook een nieuwe kans om hun liefdeleven uit te bouwen. Help hen vandaag in uw nabijheid te leven. Blijf bij hen, Heer, deze hele dag, elk ogenblik.
Leer hen onderling zoeken naar de juiste houding die zij moeten aannemen tegenover alle zieken die zij benaderen. Steun hen, Heer.
Maak hen liefdevol en vol toewijding in hun beroep en tegenover alle zieken en thuiszittenden. Maak hen echt en oprecht, aantrekkelijk en lief tegenover allen, los van alle uiterlijkheid of succes, juist omwille van U en van ons die ziek zijn.
Mogen zij in ons de lijdende Christus zien en verzorgen.
Heer, ga met hen mee vandaag, richt hun schreden, houd hen in uw liefde, beziel hen met uw liefdehart, en laat hen in uw groot liefdegebod zich heiligen en ons een voorbeeld zijn van echt christendom.
ook beloven wij U geduldig te zijn en hen die voor ons zorgen, niet meer last te bezorgen dan noodzakelijk is. Sterk ons allen, Heer, en help ons, mensen van liefde en verdraagzaamheid te zijn. Amen.