Psalm 130(129)

Psalm 130(129)

Uit de diepte roep ik, Heer
luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed.

Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U vind ik vergeving,
daarom zoekt mijn hart naar U.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Gretig zie ik naar Hem uit,
meer dan wachters naar de ochtend.

Meer dan wachters naar de ochtend
hunkert Isra‘l naar Hem,
Want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.
Hij zal Isra‘l verlossen
van zijn ongerechtigheid.