Psalm 71(70)

Psalm 71(70)

Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.
Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij,
luister en kom mij te hulp.

Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats,
mijn rots en mijn burcht zijt Gij altijd geweest.

Vanaf de moederschoot steun ik op U,
Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte,
op U heb ik altijd vertrouwd.
Voor velen ben ik een teken geworden,
omdat Gij mij krachtig gesteund hebt.

Mijn mond was vervuld van uw lof,
U prees ik van vroeg tot laat.
Verwerp mij nu niet in mijn ouderdom,
laat mij niet los, nu mijn krachten bezwijken.

Mijn vijanden praten al over mij,
die op mij loeren maken al plannen.

Maar ik blijf steeds vol vertrouwen,
draag elke dag bij tot uw lof.
Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen,
uw bijstand de hele dag.

Uw macht zal ik alom verhalen
en uw gerechtigheid loven, Heer.
Van jongsaf heb ik het ondervonden,
en nu nog prijs ik uw daden.
Ook als ik oud en grijs ben geworden,
verlaat mij dan niet, mijn God,
zolang ik uw macht nog verkondigen kan,
uw kracht aan allen die na mij komen;
uw goedheid, mijn God, die hemelhoog reikt,
uw grootheid, die niemand kan evenaren.

Mijn tong zal steeds uw rechtvaardigheid prijzen,
omdat Gij beschaamt die mij kwaad willen doen.