Om genezing

Om genezing

Heer, die als Schepper onze aarde rijkelijk hebt toegerust met geneeskrachtige bronnen, kruiden en mineralen, en als liefdevolle Voorzienigheid de ontwikkeling van de medische wetenschap hebt gezegend, schenk, zo bidden wij U, voorspoedig genezing aan N., en begunstig hem(haar) met een bestendige gezondheid. Help hem (haar) bovendien deze te gebruiken en te genieten volgens uw heilige wil tot uw eigen meerdere eer en glorie. Amen.