Heilige Willibrord

Heilige Willibrord   739 (7 november)

God, Gij hebt de heilige Willibrord bestemd om uw grootheid te verkondigen aan de heidenen en hen tot uw kinderen te maken. Wij vragen U op zijn voorspraak: laat ons als trouwe dienaren altijd uw wil volbrengen om te verkrijgen dat uw volk, ook in onze dagen, toeneemt in verdiensten en aantal.

Door Christus onze Heer. Amen.