Heilige Theresia

Heilige Theresia

Heilige Theresia van het Kind Jezus, die tijdens uw korte leven hebt uitgemunt in zuiverheid, edelmoedigheid en liefde, en die nu geniet van de beloning van uw deugden, help ons die op u vertrouwen. Verkrijg voor ons de genade zuiver te leven met liefde tot God en onze naaste. Wij bidden u, heilige Theresia, maak, dat wij in tegenspoed de kracht van uw voorspraak mogen ondervinden, laat ons dankbaar en blij zijn voor Gods barmhartige liefde en help ons Hem trouw te blijven tot de dood. Amen