Litanie ter ere van de heilige Antonius

Litanie ter ere van de heilige Antonius

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, aanhoor ons.

Christus verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.

God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.

God, Heilige Geest, ontferm u over ons.

Heilige Drievuldigheid, ŽŽn God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, Moeder en beschermster van Antonius, * bid voor ons.

Heilige Franciscus, vader en leraar van Antonius,*

Heilige Antonius van Padua*,

Trouwe dienaar van de allerhoogste,*

Navolger van Sint Franciscus,*

Leerling van Sint Augustinus,*

Voorbeeld van gehoorzaamheid,*

Beminnaar van de armoede,*

Lelie van zuiverheid,*

Toonbeeld van boetvaardigheid,*

Verkondiger van het Evangelie,*

Voortreffelijke kerkleraar,*

Apostel van naastenliefde,*

Trooster van de bedroefden,*

Vriend van de zieken,*

Toevlucht van de armen,*

Brenger van de vrede,*

Terugbezorger van verloren zaken,*

Voorspreker van allen die u aanroepen,*

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,* spaar ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,* verhoor ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,* ontferm U over ons.

  1. Bid voor ons heilige Antonius.
  2. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden

Allergoedertierenste Heer Jezus Christus, die uw belijder en kerkleraar de heilige Antonius voortdurend door uw wonderwerken verheerlijkt: verleen ons genadig, dat wij door zijn voorspraak verkrijgen hetgeen wij, met vertrouwen op zijn verdiensten, aan U vragen. Gij die leeft en heerst in eeuwigheid. Amen.