Tot de Heilige Antonius in nood

Tot de Heilige Antonius in nood

Heilige Antonius, het is zo bemoedigend en troostvol te weten, dat ik u met groot vertrouwen mijnĀ  moeilijkheden in handen mag geven. Gij wilt mijn voorspreker zijn bij Jezus en Hem vragen wat goed voor mij is naar lichaam en ziel. In de hemel met God verenigd, kent gij de nood waarvoor ik om uitkomst vraag. Bid voor mij bij Jezus, opdat er een oplossing mag komen.

Ik weet door mijn Geloof dat God alles ten goede leidt voor wie Hem dienen en beminnen. Hem zal ik prijzen.

En u, Antonius, zal ik mijn dankbaarheid tonen, door in mijn dagelijks leven uw voorbeeld na te volgen. Moge de Heer mij genadig zijn, Hij die geprezen zij in eeuwigheid. Amen