Aanroeping van de heilige Bernadette van Lourdes

Aanroeping van de heilige Bernadette van Lourdes

Maria, bewaar Jezus in mijn hart. Niet mijn wil, goede Moeder, maar de uwe geschiede, die immers altijd die van Jezus is. Maria, mijn lieve Moeder, hier ben ik, uw kind: ik kan niet meer: Zie neer op mijn noden en vooral op mijn geestelijke ellende. Heb medelijden met mij, en zorg toch dat ik eenmaal bij u in de hemel kom. Voor de hemel zal ik alles doen, goede Moeder, laat mij niet verloren gaan. verkrijg mij de genade onderworpen en vertrouwvol te zijn in de beproeving en naar uw voorbeeld te lijden met liefde. Allerheiligste Moeder van mijn Jezus, die de uiterste verlatenheid van uw lieve Zoon aanschouwd en gevoeld hebt, sta mij bij in het mijne. Mijn Moeder, in uw hart kom ik de angsten leggen van mijn eigen hart; geef mij kracht en moed. Amen.