Heilige Maagd Maria (Den Bosch)

Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch (7 juli)

God, Gij hebt de Zoete Moeder van uw beminde Zoon ook ons tot moeder gegeven, en Gij laat ons haar beeld met eerbied vereren. Wij bidden U: help allen, die haar moederliefde eren, naar uw hart te leven en het eeuwig geluk bij U te bereiken.

Door Christus onze Heer. Amen.