Maria, Moeder van de Kerk

Maria, Moeder van de Kerk


God, barmhartige vader, uw eniggeboren Zoon heft aan het Kruis zijn Moeder, de heilige Maagd Maria, ook aangesteld tot onze Moeder. Laat uw kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar schoot.
Door Christus onze Heer. Amen