Mijn Meesteres

Mijn Meesteres

Mijn Meesteres, heilige Maria, ik vraag u mij naar ziel en lichaam te zegenen en te beschermen, mij onder de bijzondere hoede te nemen van uw moederlijke barmhartigheid, nu en altijd, tot in het uur van mijn dood. Aan u vertrouw ik al mijn hoop en mijn troost, al mijn angsten en ellende, mijn leven en het einde van mijn leven toe, opdat ik op uw heilige voorspraak en omwille van uw verdiensten, al mijn daden richt en regel naar uw en Jezus' wil. Amen.