Onbevlekt Hart van Maria

Onbevlekt Hart van Maria

God, Gij hebt het hart van de heilige Maagd Maria tot een waardig verblijf gemaakt voor de Heilige Geest. Mogen ook wij, op haar voorspraak, een tempel worden van uw heerlijkheid.
Door Christus onze Heer. Amen.