Ter ere van de Heilige Geest

Ter ere van de Heilige Geest

God, door de Heilige Geest hebt Gij uw licht geschonken aan hen die geloven.
Maak ons ontvankelijk voor dezelfde Geest om al wat goed is te kennen en ons altijd over zijn bijstand te verheugen.
Door Christus onze Heer. Amen.