Gebed om ontferming

Gebed om ontferming

Ontferm U, God, en zie neer op uw volk, dat moe is geworden van het wachten, een volk dat uitziet naar bevrijding, maar er zo moeilijk in kan geloven, een volk dat zijn levenskracht verliest, omdat het geen teken meer ziet.

Ontferm U, God, en zie op ons neer, als wij worden verlamd door ons pessimisme, als wij alle enthousiasme dreigen te verliezen, als wij gevangen raken in onze onmacht, als wij ons hart sluiten voor elkaar, als ons leven koud wordt door een groeiend wantrouwen.

Ontferm U, God, en blijf ons trouw, roep ons bij onze naam, verwarm ons hart en open ons de ogen, dat wij opnieuw de tekenen mogen verstaan van uw Rijk dat onder ons is, dat wij durven geloven in het kleine en onaanzienlijke van elke dag.

Ontferm U, God, over onze gemeenschap, geef ons mensen die kunnen bezielen, mensen die uw Woord levend kunnen maken, mensen die ons bijeen kunnen brengen, opdat wij elkaar door alles heen blijven vasthouden en bemoedigen.