Psalm 67 (66)

Psalm 67 (66)

God, wees ons barmhartig en zegen ons, toon ons het licht van uw aanschijn;
Opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
In alle landen uw heil.

Geef dat de volken U eren, o God, dat alle volken U eren!
Laat alle naties van vreugde juichen omdat Gij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt.

Geef dat de volken U eren, o God, dat alle volken U eren.
De aarde gaf ons haar vruchten, de zegen van onze God.
God geve ons zo zijn zegen dat heel de aarde Hem vreest.