Ter ere van het kostbaar Bloed

Ter ere van het kostbaar Bloed

God, door het kostbaar Bloed van uw eniggeboren Zoon hebt Gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie, de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen.