Gebed om liefde

Gebed om liefde

Heer Jezus Christus, laat mij met alle krachten van mijn ziel erkennen en  tot in het diepste van mijn wezen beseffen, wat ik U te danken heb. Omdat U mij hebt geschapen, heb ik mijzelf geheel aan uw liefde te danken; U hebt mij verlos: ook daarom heb ik mijzelf geheel aan U te danken. Heer, geef mij deel aan uw eigen liefde, om in liefde te smaken, wat ik weet met het Geloof; laat mij voelen in mijn hart, wat ik weet met mijn verstand. Ik ben U meer verschuldigd, dan ik zelf ben; maar ik heb niet meer, en zelfs d‡t kan ik U met eigen kracht niet geven. Beziel mij met uw eigen liefde, Heer; laat zij mijn hele wezen doordringen.
Al wat ik ben, is uw eigendom door afhankelijkheid; maak het ook het uwe in aanhankelijkheid. Zie, Heer, mijn hart staat open voor U. Het hunkert naar U, maar mist de kracht om tot U te gaan; breng U tot stand, wat ik niet vermag. Zie mij zoeken, hoor mij vragen en kloppen; laat mij binnen in het huis van uw liefde. U doet mij vragen: doe mij ook verkrijgen. U doet mij zoeken: doe mij ook vinden.
U zegt mij te kloppen: doe ook open voor mij. U geeft mij het verlangen; geef mij ook het verkrijgen. Heer, laat mij U vermoeien met onophoudelijke vragen. Heer, Goede Heer, wijs mij niet af; ik honger naar liefde, geef mij te eten, verzadig mij met uw liefde, beziel mij met uw liefde, doe mij leven en vergaan in uw liefde:
U, die met de Vader en de Heilige Geest, God boven alles gezegend zijt in de eeuwen der eeuwen. Amen.